Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
 
18 stycznia 2009r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca w przeważającej części zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród przepisów wzbudzających największe kontrowersje znalazł się art. 2091 Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Jego naruszenie będzie stanowiło wykroczenie określone w art. 283 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zagrożone jest karą od 1000 zł do 30 000 zł.

Szkolenie adresujemy do osób, które zawodowo nie są związane z medycyną. Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wykorzystane zostaną fantomy do praktycznych ćwiczeń obejmujących naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 
 
Cele Szkolenia:
 
Celem szkolenia jest :
  • Nabycie przez uczestników elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym
  • Przygotowanie do udzielania pomocy w razie wypadku lub innego nagłego zdarzenia. 
 
Grupa docelowa:
 
Szkolenie kierowane do wszystkich zainteresowanych, szczególnie pracowników zobligowanych do odbywania szkoleń w przedsiębiorstwach.
 
 
 
Tematyka szkolenia:
 
1. Wstęp do szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
2. Zasady udzielania pierwszej pomocy
3. Reanimacja krążeniowo – oddechowa Dorosłego
4. Reanimacja krążeniowo – oddechowa dziecka
5. Postępowanie z poszkodowanym w wypadku samochodowym
6. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
7. Krwotoki
8. Złamania
9. Ciało obce w ranie
10. Zadławienia u dzieci i dorosłych
11. Uszkodzenie klatki piersiowej i brzucha
12. Zatrucia tlenkiem węgla (czad)
14. Uszkodzenie czaszkowo – mózgowe
15. Ułożenie poszkodowanego-pozycja boczna bezpieczna
16. Utrata przytomności, omdlenia
17. Udar cieplny
18. Oparzenia termiczne
19. Oparzenia chemiczne
20. Środki odurzające
21. Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy
22. Apteczka pierwszej pomocy
23. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
 
 
 
Metodyka szkolenia:
 
Szkolenie oparte jest na ćwiczeniach praktycznych, symulowanych scenariuszach dotyczących stanów zagrożenia życia zarówno u dorosłych jak i dzieci.
 
 
 
Czas trwania:
1 dzień x 6h
 
 
Wielkość grupy:
od 10 do 16 osób
 
 
MENTOR HRM
ul. Geodetów 1/ lok. A4
35-328 Rzeszów

tel/fax: 17 852 55 56
e-mail do biura: [email protected]
www.mentor-szkolenia.pl
©2009-2018. MENTOR HRM. Wszelkie prawa zastrzeżone